Koncernen

Infodata ingår i Bisnode koncernen, Europas ledande utgivare av digital affärsinformation. Bisnode har verksamhet i 20 europeiska länder. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos AB och 30 procent av Bonnier AB. Kunderna är företag och organisationer som med hjälp av Bisnodes tjänster kan öka försäljningen, minska affärsrisker och säkerställa leveranser.

Bisnode omorganiserar

Vi omorganiserar inom Bisnodekoncernen. Syftet med omorganisationen är att vi ska samla vår kompetens och skapa ett mer enat Bisnode så att våra kunder de ska kunna ta del av den expertis som finns i hela koncernen. Se det som att vi fortfarande är samma företag du känner sedan tidigare, bara med fler sidor att upptäcka och dra nytta av!

Under första kvartalet 2013 genomförs de första stegen mot ett mer enat Bisnode. Redan den 1 januari i år trädde följande åtgärder i kraft:
• AAA Soliditet, Business Check och Svensk Handelstidning Justitia bildar Bisnode Kredit
• PAR och DirektMedia bildar Bisnode Marknad
• Applicate byter namn till Bisnode Information och ingår i samma affärsområde som InfoTorg, Infodata och Svenska Nyhetsbrev 
• Relevant Information, Applicate drift och Bisnode Informatics samlas som affärsstödjande enheter i Bisnode Sverige
Dessa ändringar är ett första steg i Bisnodes omorganisation. Läs mer

Det kommer inte att påverka några produkter eller tjänster. Du som kund kommer att få fortsatt leverans av de produkter och tjänster som du köper idag. Vi kommer att hjälpa dig med samma saker som idag.

För mer information, besök Bisnodes hemsida www.bisnode.se